Kasy fiskalne w 2015 i 2016 – nadchodzą zmiany w przepisach

Wraz z nowym rokiem podatników czekają spore zmiany w stosowaniu kas. Kilka grup usługodawców straci zwolnienie z kas fiskalnych, do których mają prawo zgodnie z rozporządzeniem aktualnym do końca 2014 roku. Ten akt prawny przestanie jednak obowiązywać z początkiem stycznia 2015 roku.

 

Dopóki znaliśmy jedynie projekt zastępującego go, kolejnego rozporządzenia, była jakaś nadzieja, że ustawodawca wycofa się z proponowanych zmian w przepisach i nie pozbawi podatników zwolnienia z kas, ze względu na niskie obroty. Czy tak się stało? Znamy odpowiedź na to pytanie. Znamy też decyzję Ministra Finansów w kwestii: Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016 roku, a kto może korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku. Ostateczna treść nowego rozporządzenia, które te sprawy reguluje, została już zatwierdzona i opublikowana. Dokument Ministra Finansów w sprawie kas, wejdzie w życie już za dwa tygodnie.

 

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 – z nowym rokiem, nowe rozporządzenie

 

7 listopada 2014 w Dz. U. z pod poz. 1544 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Treść tego aktu prawnego została ostatecznie zaakceptowana i podana do publicznej wiadomości podatników. W przeciwieństwie do wersji projektowanej, od przepisów, które zawiera wersja opublikowana, nie ma już odwrotu.

 

Od kiedy dokładnie zaczną obowiązywać nowe regulacje?

Nowe regulacje będą obowiązywały podatników przez 2 lata: od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

 

Czego dotyczy nowe rozporządzenie?

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas, podobnie jak poprzednie (z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), określa podmiotowe oraz przedmiotowe zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz czynności, które zostały z tych zwolnień wyłączone.

 

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 – będą zmiany – koniecznie dowiedz się, jakie!

 

Każdy podatnik, który prowadzi albo planuje prowadzić sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, powinien zapoznać się z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku!

Osoby, które śledziły rozwój wydarzeń i widziały projekt rozporządzenia, wiedzą, że ten nowy akt prawny znacznie ogranicza zakres stosowania zwolnień z kas. Naprawdę radykalną zmianę wprowadzono w zakresie obowiązywania wyłączeń ze zwolnień. W konsekwencji poszerzenia katalogu wyłączeń, kasy fiskalne w 2015 roku będzie musiało wprowadzić kilka dużych grup usługodawców. Nowe, opublikowane rozporządzenie zawiera pewną ilość drobnych, ale istotnych modyfikacji, które mają charakter doprecyzowujący. Dlatego warto zapoznać się z nim, nawet jeśli widzieliśmy wersję projektowaną rozporządzenia.

 

Koniecznie zapoznaj się z nowymi regulacjami dotyczącymi stosowania kas fiskalnych w 2015 i 2016 roku.

Sprawdź, czy po 1 stycznia możesz nadal liczyć na zwolnienia z kas fiskalnych w 2015 i 2016 roku, czy też Twoje usługi znalazły się w poszerzonym katalogu wyłączeń. Nie zostawiaj tej sprawy na ostatnią chwilę – nowe rozporządzenie wejdzie w życie za… dwa tygodnie. Czasu jest naprawdę niewiele.

 

Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016?

 

Odpowiedź na to zasadnicze pytanie, wiąże się ze wspomnianymi już wcześniej zwolnieniami z obowiązku stosowania kasy oraz tzw. wyłączeniami ze zwolnień.

 

Właściwie każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, powinien ewidencjonować obrót i kwotę podatku od tej sprzedaży, za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej. Dlaczego w praktyce nie każdy posiada kasę fiskalną w swojej firmie? Ponieważ Minister Finansów, na mocy tej samej ustawy o VAT, ma prawo do wprowadzania czasowych zwolnień z obowiązku stosowania kasy i póki co z tego prawa korzysta. Jednak trzeba otwarcie powiedzieć, że z roku na rok, stosuje je dla coraz mniejszej liczby podatników. W latach 2015 i 2016 nie będzie inaczej. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 roku, po raz kolejny ograniczy liczbę podatników, którzy po 1 stycznia przyszłego roku, będą mogli prowadzić sprzedawać bez kasy fiskalnej. Jednocześnie poszerzony zostanie katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 i 2016 roku.

 

Katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 i 2016 roku – więcej wyłączeń po 1 stycznia!

 

Minister Finansów wprowadza czasowe zwolnienia z kas fiskalnych. Ale, jak wspomnieliśmy, określa też czynności, dla których nie stosuje się zwolnień z kas fiskalnych. Bez względu na wysokość rocznego obrotu podatnika, sposób dokonywania zapłaty czy jakikolwiek inny czynnik. Takie wybrane czynności zawarte są w tzw. katalogu wyłączeń ze zwolnień. Taki katalog funkcjonował w latach 2013 i 2014 i tak też będzie po 1 stycznia 2015 roku.

Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który wykonuje choćby jedną czynność wymienioną w katalogu wyłączeń, jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej. Jeżeli planujesz otworzyć działalność, sprawdź czy usługi lub towary, które masz zamiar sprzedawać, nie zawiera przypadkiem katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 i 2016 roku. Być może musisz od razu planować też zakup kasy fiskalnej dla swojej firmy.

 

Aktualny od 1 stycznia 2015 roku katalog wyłączeń, znajduje się w § 4 nowego rozporządzenia obowiązującego w latach 2015-2016. Lista wyłączeń ze zwolnień wygląda inaczej niż ta obowiązująca do końca 2014 roku. Jakie zmiany w niej zaszły?

 

Nowy katalog wyłączeń ze zwolnień – bardzo ważna zmiana w stosowaniu kas, wchodząca w życie od 1 stycznia 2015 roku!

 

Wymienione poniżej towary i usługi, zostały całkowicie wyłączone z jakichkolwiek zwolnień z kas. Obowiązek ten będzie nowością dla wielu podatników – dotychczas pozycji tych nie było na liście wyłączeń. Po 1 stycznia 2015 roku bez względu na wartość obrotu, czy też sposób sprzedaży, podatnik będzie musiał ewidencjonować te czynności z użyciem kasy fiskalnej.

W § 4 nowego rozporządzenia obowiązującego w latach 2015-2016 czytamy, że:

 

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

 

2) świadczenia usług:

(…)

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

WAŻNE! Ostateczna lista czynności wyłączonych różni się od listy z lipcowego projektu rozporządzenia!

 

Osoby, które zapoznały się z projektem rozporządzenia, powinien zainteresować fakt, że ostateczna lista „nowych” czynności w katalogu wyłączeń różni się od wykazu z wersji projektowanej (z 22 lipca 2014 r.). Co konkretnie uległo zmianie?

 

Lit. c – fragment „pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów” zamieniono na wyrażenie „pojazdów silnikowych oraz motorowerów”;

 

Lit. d – w miejscu tym dodano uzupełnienie: „dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów”;

 

Lit. g – brzmienie tego zapisu uległo całkowitej zmianie. Wyrażenie „prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętych wpisem do repertorium A i P” zastąpiono sformułowaniem: „prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzeni”. Natomiast „usługi doradztwa podatkowego” wyłoniono jako osobną grupę czynności, która znalazła się w lit. h opublikowanego rozporządzenia;

 

Lit. i – sformułowanie „usług gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia” zastąpiono słowami:

„związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)”;

 

Jak widać, nowe pozycje zawarte w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień w 2015 i 2016 sformułowano bardziej precyzyjnie, w porównaniu z projektem z 22 lipca 2014 r.

Właścicieli punktów gastronomicznych zainteresuje zwłaszcza doprecyzowanie zapisu, który znajduje się pod Lit. i.

 

Wszystkie powyższe usługi, które poszerzyły listę czynności wyłączonych, będą objęte obowiązkową ewidencją na kasie fiskalnej po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień. Każdy przedsiębiorca, który chociaż raz wykona tylko jedną czynność z katalogu, będzie musiał zakupić kasę fiskalną. Kiedy? To ważne pytanie. Może się pojawić u podatników dylemat: Czy fakt, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku oznacza, że od tego dnia muszą mieć kasy fiskalne? Ustawodawca określił, od kiedy trzeba mieć urządzenie fiskalne w 2015 roku i uwzględnił pewien okres przejściowy, dla osób, które wcześniej nie musiały prowadzić sprzedaży z użyciem kasy.

 

Wykonujesz albo planujesz wykonywać czynności, które znalazły się w katalogu wyłączeń? Chcesz dowiedzieć się, od kiedy dokładnie musisz wprowadzić kasę fiskalną w firmie zgodnie z nowymi przepisami? Dowiesz się tego czytając artykuł Od kiedy trzeba mieć kasę fiskalną w 2015?

Wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą i świadczących usługi gastronomiczne, będzie musiało kupić kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną w 2015 roku. Rozpoczęcie ewidencji sprzedaży z zastosowaniem urządzenia fiskalnego, to jedyny sposób, by prowadzić firmę zgodnie z przepisami i nie narazić się na kary finansowe. Nie zostawiaj zakupu kasy fiskalnej do ostatniej chwili! Dopełnienie wszelkich formalności, a nawet wybór urządzenia rejestrującego, wymaga czasu – o ile chcemy zrobić to dobrze. Jeżeli chodzi o kasy fiskalne dla gastronomii, Warszawa i inne duże miasta mają ogromny wybór. A jeśli Twój punkt gastronomiczny znajduje się daleko od stolicy, kasy fiskalne i drukarki fiskalne możesz kupić przez Internet. Czym się kierować w wyborze urządzenia fiskalnego, żeby być zadowolonym z wydanych pieniędzy? Ile kosztuje kasa fiskalna dla gastronomii? Czym się różni kasa fiskalna od drukarki fiskalnej?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na naszej stronie.