Zwolnienia z kas fiskalnych – czy dotyczą usług gastronomicznych?

Gastronomia to jedna z najżywiej rozwijających się branż w Polsce. Co roku otwiera się kilkaset restauracji, barów, fast-foodów, pizzerii i innych lokali. Usługi gastronomiczne jako czynność nigdy nie były zwolnione z kas fiskalnych. Jednak podatnicy będący właścicielami takich punktów mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

 

Przypomnijmy, jak to wygląda obecnie, do 31 grudnia 2014 roku:

Choć zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy wszystkich podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, Ministerstwo Finansów ma prawo wydać rozporządzenie zwalniające niektóre grupy podatników i niektóre czynności z tego obowiązku. Do 31 grudnia 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Jednym ze zwolnień określonych w tym rozporządzeniu jest zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych. Przysługuje ono podatnikom, których roczne obroty nie przekraczają 20.000 zł. Jeśli podatnik rozpoczyna sprzedaż tego typu w trakcie roku podatkowego, limit ten wylicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia sprzedaży. Właśnie z tego zwolnienia z kas fiskalnych najczęściej korzystają właściciele punktów gastronomicznych. Nie muszą rejestrować usług gastronomicznych na kasie fiskalnej.

Trzeba przyznać, iż ze zwolnień z kas fiskalnych najczęściej korzystają drobne punkty gastronomiczne – małe bary, smażalnie ryb, ogródki piwne, lokale sezonowe otwierane tylko w wakacje itd.

Jednak Ministerstwo Finansów uznało, że właśnie w tych najmniejszych punktach sprzedawcy najczęściej dopuszczają się nadużyć – zatajają prawdziwy obrót i nie odprowadzają należnego podatku. W związku z tym postanowiono odebrać punktom gastronomicznym nawet prawo do zwolnienia z kas fiskalnych ze względu na wysokość obrotu.

 

Uwaga!

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie. Znany już jest jego projekt, w którym wśród wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych znalazły się m.in. usługi gastronomiczne.

 

Usługi gastronomiczne a kasa fiskalna w 2015 roku

W projekcie nowego rozporządzenia Ministra Finansów, które ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku, znalazł się poszerzony katalog wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych. W § 4 ust. 1 pkt 2i projektu nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień:

4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

i) gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia,

 

Wyjątek, o którym mowa w tym przepisie, określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia, to usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, świadczonych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. Zwolnienie z kas dotyczy wyłącznie stołówek prowadzonych przez te placówki.

Pozostali podatnicy świadczący usługi gastronomiczne będą musieli mieć kasę fiskalną niezależnie od wysokości obrotu. Każdy nowo otwierany bar, fast-food czy inny punkt gastronomiczny będzie musiał mieć kasę fiskalną w ciągu dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym została wykonana pierwsza czynność.

 

Zdaniem Ministra Finansów pozbawienie prawa do zwolnienia z kas fiskalnych podatników świadczących usługi gastronomiczne to odpowiedź na nadużycia w tej branży. Ustawodawca twierdzi, iż grupy tracące prawo do wszelkich zwolnień to te, w których ukrywanie prawdziwych dochodów i niepłacenie podatków w faktycznej wysokości osiąga największą skalę. Czy rzeczywiście tak jest w branży gastronomicznej? A co Państwo o tym sądzą? Jak konieczność wprowadzenia kas fiskalnych odbije się na branży gastronomicznej?